Europen Money Quiz

section011

EURÓPSKY TÝŽDEŇ FINANCIÍ

Európsky kvíz o peniazoch je súčasťou Európskeho týždňa financií, ktorý sa ten rok bude konať v týždni od 12. do 18. marca. Európsky týždeň financií je každoročná iniciatíva ktorú organizujú národné bankové asociácie koordinované Európskou bankovou federáciou na podporu finančného vzdelávania v celej Európe. Každoročne sa počas jedného marcového týždňa konajú vo viac ako 20 krajinách stovky aktivít na podporu finančnej gramotnosti v Európe. Európskej bankovej federácii a jej členom veľmi záleží na finančnom vzdelávaní. Je nám jasné, že schopnosť spravovať osobné financie je dôležitá pre každého, najmä však pre mladých ľudí. Viac informácií nájdete na

EU MONEY WEEK

Slovensko sa do Európskeho týždňa financií zapojí práve Európskym kvízom o peniazoch, ktorý organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Dátumy národných kôl a celoeurópskeho finále Európskeho kvízu o peniazoch budú zverejnené na stránke

EU MONEY QUIZ

Section01
Section02

EURÓPSKY KVÍZ O PENIAZOCH

Európsky kvíz o peniazoch je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov a v tomto roku sa realizuje po prvýkrát v 30 európskych krajinách.

Európsky kvíz o peniazoch sa hrá na platforme Kahoot! - bezplatnej vzdelávacej platforme s herným základom určená pre učiteľov, žiakov a študentov.

Na Slovensku bude mať Európsky kvíz o peniazoch jedno kolo, a to národné, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 15.marca v čase od 11:00 do 11:40 hod, národné kolo bude vysielané naživo online prostredníctvom platformy YouTube. Národné kolo Slovenské národné kolo organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Nakoľko ide o pilotný ročník národné kolo bude bez postupu do európskeho finále. V ďalšom ročníku sa víťazný tím zúčastní európskeho finále.

Národné kolá sa konajú v týchto 30 krajinách: Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Do Európskeho kvízu o peniazoch sa môžu zapojiť triedy žiakov a študentov vo veku 13 až 15 rokov, ktorí majú záujem vyskúšať si svoje vedomosti z oblasti financií, digitálnej bezpečnosti a matematiky.

Section03
Section04

AKO MÔZETE HRAŤ?

Do Európskeho kvízu o peniazoch sa môžu zapojiť triedy žiakov a študentov vo veku 13 až 15 rokov, ktorí majú záujem vyskúšať si svoje vedomosti z oblasti financií, digitálnej bezpečnosti a matematiky.

PODMIENKY

CO JE KAHOOT!?

Kahoot! je bezplatná vzdelávacia platforma s herným základom určená pre učiteľov, žiakov a študentov. Hry Kahoot sa najlepšie hrajú v skupine, napríklad v triede. Hráči odpovedajú na otázky na svojich vlastných zariadeniach ako sú smartfóny či tablety s pripojením na internet, zatiaľ čo hry sa zobrazujú na spoločnej obrazovke, čo lekciu zjednocuje. Vytvára to atmosféru „ako pri táboráku“, ktorá hráčov povzbudzuje, aby hru spoločne sledovali a oslavovali úspechy. Technické špecifikácie na hranie Európskeho kvízu o peniazoch v triedach prostredníctvom platformy Kahoot!

KAHOOT

Section05
  • Slovenská banková asociácia
  • Nadácie pre Slovenska

Designed by loudmark