Europen Money Quiz

section011

EURÓPSKY KVÍZ O PENIAZOCH

Európsky kvíz o peniazoch je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov. Európsky kvíz o peniazoch sa hrá na platforme Kahoot!

Na Slovensku bude mať kvíz jedno kolo. Národné kolo sa uskutoční vo štvrtok 28. Marca 2019 v čase od 11.00 do 11.40 hod., kvíz bude naživo a online na www.youtube.com

Slovenské národné kolo organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.VYHODNOTENIE PILOTNÉHO ROČNÍKA

INFORMÁCIE O REGISTRÁCII

PRIEBEH NÁRODNÉHO KOLA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

ZÁKLADNE ÚDAJE 2019

Section01
Section02

EURÓPSKY TÝŽDEŇ FINANCIÍ

Kvíz je súčasťou Európskeho týždňa financií (25.-31. Marec 2019), každoročnej iniciatívy, ktorú organizujú národné bankové asociácie koordinované Európskou bankovou federáciou na podporu finančného vzdelávania v celej Európe. Každoročne sa počas jedného marcového týždňa konajú vo viac ako 30 krajinách stovky aktivít na podporu finančnej gramotnosti v Európe. Na Slovensku to bude práve Európsky kvíz o peniazoch organizovaný Slovenskou bankovou asociáciou v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Európskej bankovej federácii a jej členom veľmi záleží na finančnom vzdelávaní nakoľko schopnosť spravovať osobné financie je dôležitá pre každého, najmä však pre mladých ľudí.

Dátumy národných kôl a celoeurópskeho finále Európskeho kvízu o peniazoch sú zverejnené na stránke

EU MONEY QUIZ

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ

Kvízu sa môžu zúčastniť kolektívy žiakov a študentov vo veku 13 až 15 rokov, ktorí majú záujem vyskúšať si svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti, financií či digitálnej bezpečnosti.

Section03
Section04

ČO ZÍSKAJÚ VIŤAZNÉ TÍMY

Víťazom národného kola sa stane trieda, ktorá dosiahne v najkratšom čase najvyšší počet správnych odpovedí na otázky zodpovedané prostredníctvom online platformy Kahoot!. Víťazný tím národného kola získa sumu vo výške 300 eur, druhé miesto bude ocenené sumou 200 eur a tretie miesto získa 100 eur. Tímy môžu prostriedky využiť podľa vlastného uváženia.

Nakoľko ide o aktivitu zameranú na zvyšovanie finančnej gramotnosti od víťazov požadujeme preukázanie svojich zručností zaslaním rozpočtu ako boli prostriedky využité spolu s tromi fotografiami a videom v čom vidia prínos Európskeho kvízu o peniazoch.

CO JE KAHOOT!?

Kahoot! Je bezplatná vzdelávacia platforma s herným základom určená pre učiteľov, žiakov a študentov. Hry Kahoot sa najlepšie hrajú v skupine, napríklad v triede. Hráči odpovedajú na otázky na svojich vlastných zariadeniach ako sú smartfóny či tablety s pripojením na internet, zatiaľ čo hry sa zobrazujú na spoločnej obrazovke, čo hru zjednocuje. Vytvára to atmosféru „ako pri táboráku“, ktorá hráčov povzbudzuje, aby hru spoločne sledovali a tešili sa zo spoločných úspechov.

KAHOOT

Section05
  • Slovenská banková asociácia
  • Nadácie pre Slovenska

Designed by loudmark