Europen Money Quiz

Národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch 25. marca 2020 je zrušené.
O náhradnom termíne budeme informovať.

section011

EURÓPSKY KVÍZ O PENIAZOCH

Európsky kvíz o peniazoch je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov hravou a zábavnou formou. Európsky kvíz o peniazoch sa hrá na platforme Kahoot!

Vzhľadom k pandémii nového koronavírusu a zavedeným preventívnym opatreniam sa národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch 25. marca 2020 neuskutoční.
O náhradnom termíne vás budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať.

Európske finále Európskeho kvízu o peniazoch, ktoré sa malo uskutočniť v Bruseli sa vzhľadom k pandémii nového koronavírusu uskutoční formou online v stredu 29. apríla 2020.

Slovenské národné kolo organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

PRAVIDLÁ NÁRODNÉHO FINÁLE

PRAVIDLÁ EURÓPSKEHO FINÁLE

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VYHODNOTENIE 2. ROČNÍKA

Section01
Section02

EURÓPSKY TÝŽDEŇ FINANCIÍ

Kvíz je súčasťou Európskeho týždňa financií (23.-29. marec 2020), každoročnej iniciatívy, ktorú organizujú národné bankové asociácie koordinované Európskou bankovou federáciou na podporu finančného vzdelávania v celej Európe. Každoročne sa počas jedného marcového týždňa konajú vo viac ako 30 krajinách stovky aktivít na podporu finančnej gramotnosti v Európe. Na Slovensku to bude práve Európsky kvíz o peniazoch organizovaný Slovenskou bankovou asociáciou v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Európskej bankovej federácii a jej členom veľmi záleží na finančnom vzdelávaní nakoľko schopnosť spravovať osobné financie je dôležitá pre každého, najmä však pre mladých ľudí.

Dátumy národných kôl a celoeurópskeho finále Európskeho kvízu o peniazoch sú zverejnené na stránke

EU MONEY QUIZ

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ

Kvízu sa môžu zúčastniť kolektívy žiakov a študentov vo veku 13 až 15 rokov, ktorí majú záujem vyskúšať si svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti, financií či digitálnej bezpečnosti.

Section03
Section04

ČO ZÍSKAJÚ VIŤAZNÉ TÍMY

Víťazom národného kola sa stane tím, ktorý dosiahne v najkratšom čase najvyšší počet správnych odpovedí na otázky zodpovedané prostredníctvom online platformy Kahoot!

Víťazný tím národného kola získa sumu vo výške 300 eur, druhé miesto bude ocenené sumou 200 eur a tretie miesto získa 100 eur. Tímy môžu prostriedky využiť podľa vlastného uváženia.

Okrem toho víťazný tím má možnosť nominovať 2 zástupcov, ktorí sa zúčastnia medzinárodného finále v Bruseli. Viac informácií nájdete v Pravidlách európskeho finále.

CO JE KAHOOT!?

Kahoot! Je bezplatná vzdelávacia platforma s herným základom určená pre učiteľov, žiakov a študentov. Hry Kahoot sa najlepšie hrajú v skupine, napríklad v triede. Hráči odpovedajú na otázky na svojich vlastných zariadeniach ako sú smartfóny či tablety s pripojením na internet, zatiaľ čo hry sa zobrazujú na spoločnej obrazovke, čo hru zjednocuje. Vytvára to atmosféru „ako pri táboráku“, ktorá hráčov povzbudzuje, aby hru spoločne sledovali a tešili sa zo spoločných úspechov.

KAHOOT

Section05
  • Slovenská banková asociácia
  • Nadácie pre Slovenska

Designed by loudmark