Europen Money Quiz

section011

EURÓPSKY KVÍZ O PENIAZOCH

Európsky kvíz o peniazoch je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov hravou a zábavnou formou. Európsky kvíz o peniazoch sa hrá na platforme Kahoot!

Slovenské národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch sa uskutoční vo štvrtok 21. marca 2024.

Európske finále EMQ sa uskutoční v dňoch 18.-19. apríla 2024 v Bruseli. Jeho realizácia prezenčnou formou a účasť víťaza slovenského finále bude podmienená aktuálnou pandemickou situáciou a platnými opatreniami.

Slovenské národné kolo organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

PRAVIDLÁ NÁRODNÉHO FINÁLE

PRAVIDLÁ EURÓPSKEHO FINÁLE

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VYHODNOTENIE 6. ROČNÍKA

Section01
Section02

EURÓPSKY TÝŽDEŇ FINANCIÍ

Kvíz je súčasťou Európskeho týždňa financií (18.-24. marec 2024), každoročnej iniciatívy, ktorú organizujú národné bankové asociácie koordinované Európskou bankovou federáciou na podporu finančného vzdelávania v celej Európe. Každoročne sa počas jedného marcového týždňa konajú vo viac ako 30 krajinách stovky aktivít na podporu finančnej gramotnosti v Európe. Na Slovensku to bude práve Európsky kvíz o peniazoch organizovaný Slovenskou bankovou asociáciou v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Európskej bankovej federácii a jej členom veľmi záleží na finančnom vzdelávaní nakoľko schopnosť spravovať osobné financie je dôležitá pre každého, najmä však pre mladých ľudí.

Detailné informácie o projekte, dátumy národných kôl a európskeho finále Európskeho kvízu o peniazoch nájdete na webových stránkach

EU MONEY QUIZ

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ

Kvízu sa môžu zúčastniť kolektívy žiakov a študentov vo veku 13 až 15 žiakov, ktorí majú záujem vyskúšať si svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti či digitálnej bezpečnosti.


AKO?

Zapojiť sa dá v 4 jednoduchých krokoch:

1. Vytvorte si tím (minimálne 8 členov, môže to byť aj celá trieda)
2. Požiadajte učiteľa o registráciu
3. Vytvorte si Kahoot účet a vyskúšajte si s učiteľom cvičné kvízy
4. Zúčastnite sa on-line národného kola dňa 21. marca 2024

Section03
Section04

ČO ZÍSKAJÚ VÍŤAZNÉ TÍMY

Víťazom národného kola sa stane tím, ktorý dosiahne v najkratšom čase najvyšší počet správnych odpovedí na otázky zodpovedané prostredníctvom online platformy Kahoot!

Víťazný tím národného kola získa sumu vo výške 300 eur, druhé miesto bude ocenené sumou 200 eur a tretie miesto získa 100 eur. Tímy môžu prostriedky využiť podľa vlastného uváženia.

Zástupcovia víťazného tímu slovenského národného finále sa zúčastnia medzinárodného finále EMQ v Bruseli. Jeho realizácia je prezenčnou formou. Viac informácií nájdete v Pravidlách národneho finále.

ČO JE KAHOOT!?

Kahoot! Je bezplatná vzdelávacia platforma s herným základom určená pre učiteľov, žiakov a študentov. Hry Kahoot sa najlepšie hrajú v skupine, napríklad v triede. Hráči odpovedajú na otázky na svojich vlastných zariadeniach ako sú smartfóny či tablety s pripojením na internet, zatiaľ čo hry sa zobrazujú na spoločnej obrazovke, čo hru zjednocuje. Vytvára to atmosféru „ako pri táboráku“, ktorá hráčov povzbudzuje, aby hru spoločne sledovali a tešili sa zo spoločných úspechov.

Odporúčame pedagógom oboznámiť sa s platformou Kahoot! ešte pred národným finále , aby žiaci nadobudli skúsenosti s touto platformou. Ideálnym riešením je, vyskúšať si cvičné kvízy.

AKO VYTVORIŤ KVÍZ KAHOOT

Section05
  • Slovenská banková asociácia
  • Nadácie pre Slovenska

Ochrana osobných údajov / Designed by loudmark