Europen Money Quiz | Vyhodnotienie pilotného ročníka

Vyhodnotienie
pilotného ročníka

Národné kolo sa uskutočnilo vo štvrtok 15. Marca 2018. Oslovených bolo celkovo 2500 škôl a do národného kola Európskeho kvízu o peniazoch sa registrovalo 120 tried a v národnom kole súťažilo 108 kolektívov.

Poradie najúspešnejších kolektívov:

 1. Miesto ZŠ s MŠ Čečejovce, trieda 8A
 2. Miesto Základná škola Karpatská, Žilina, trieda 8B
 3. Miesto Základná škola Kúpeľná 2 Prešov, trieda 9A1
 4. Miesto Základná škola Pavla Horova Michalovce, trieda 9A
 5. Miesto Základná škola svätého Augustína Považská Bystrica, trieda 8A

Zo spätnej väzby pedagógov zo zapojených
škôl sme zistili, že počas kvízu najviac oceňovali:

 • Atmosféru - Skvelá, úžasná, výborná, fantastická!!!, akčná, super atmosféra počas národného kola.
 • Prepojenie s praxou, použiteľnosť témy, orientáciu na finančnú gramotnosť, praktické úlohy, otázky z praktického života,
 • „Konečne moderná súťaž určená pre súčasných žiakov!“
 • Okamžitú spätnú väzbu, zaujímavú on-line formu kvízu
 • Tímovú spoluprácu - všetci si navzájom pomáhali a sa podporovali, celý kolektív sa zapájal, radili si, napäto čakali na ďalšie otázky

Pedagógovia navrhovali:

 • Väčší počet cvičných otázok, na cca. 25 (10x) – v roku 2019 sme pre vás pripravili cvičné kvízy s rôznymi úrovňami náročnosti
 • Vytvorenie brožúrky so základnými pojmami – pripravili sme pre vás slovník užitočných pojmov, podporné materiály, témy na diskusiu v triedach a aplikačné úlohy zamerané na finančnú gramotnosť
 • Jednoduchšie prihlasovanie - zjednodušili sme proces prihlasovania

Aby sme vám to trochu uľahčili, pripravili sme pre vás okrem detailných informácií o Európskom kvíze o peniazoch aj podporné materiály, ktoré môžete použiť počas prípravy vašich žiakov a študentov na národné finále.

vysledky
 • Slovenská banková asociácia
 • Nadácie pre Slovenska

Designed by loudmark